Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Zděné koryto potoka

Podél kolejiště stanice (na opačné straně, než se nachází výpravní budova) je koryto potoka vyzděné pískovcovými kvádry. Za potokem se zvedá několikametrový břeh. V horní části břehu je asi deset propustků z pískovcových kvádrů, z nichž některé přivádějí vodu do potoka pod břehem. Největší průtok vody zajišťuje propustek, který leží v úrovni západní stěny objektu záchodů pro cestující. V tomto místě je také nejvyšší bod zděného koryta potoka. Voda odtéká jak východním, tak i západním směrem. V místě, kde se potok vyhýbá vodárně se studnou, přechází levý břeh potoku ve vysokou opěrnou zeď.


Potok podél koleje číslo 5.


Jeden z propustků za kolejí č. 5.


Opěrná zeď u vodárny


Opěrná zeď u studny