Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Osvětlovací stožáry

K osvětlení kolejiště za snížené viditelnosti jsou ve stanici a podél vlečkové koleje rozmístěny dřevěné a ocelové osvětlovací stožáry. Kolej vlečky je osvětlována 6 ocelovými stožáry. Manipulační koleje ve směru na vlečku jsou osvětlovány 4 ocelovými a 4 dřevěnými stožáry. Kunčické zhlaví je dále osvětlováno 5 ocelovými stožáry. Kolejiště před budovami skladiště a nakládací rampou je osvětlováno 3 výložníky na budovách skladiště. Prostor před výpravní budovou je osvětlován 3 výložníky nad verandou, 7 výbojkami pod střechou verandy a 2 ocelovými stožáry po stranách výpravní budovy. Roztocké/jilemnické zhlaví je osvětlováno 9 dřevěnými stožáry.


Dřevěný osvětlovací stožár evidenčního čísla 13.


Ocelový osvětlovací stožár evidenčního čísla 11.