Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Popelová jáma

Popelová jáma je umístěna v koleji u vodního jeřábu na roztockém/jilemnickém zhlaví stanice. Délka popelové jámy je přibližně 20 m.

Popelová jáma je betonová jáma mezi kolejnicemi, která slouží k vysypání popelu z popelníků parních lokomotiv. Popel je následně z jámy lopatou vyházen vně koleje a dopraven na skládku. Jáma musí být dobře odvodněna, aby se v ní nezdržovala voda, ať již dešťová nebo voda použitá při výplachu popelníků lokomotiv. Za tímto účelem je její dno vyspádováno a v nejnižším místě je odvod vody do kanalizace. Odvod vody musí být kryt roštem, aby popel, struska nebo škvára kanalizaci nezanášely.


Popelová jáma, pohled od západu


Popelová jáma, pohled od východu