Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Koleje a výhybkyPro stanici Martinice v Krkonoších jsou sousedními stanicemi: Kunčice nad Labem (směr Trutnov hl. n.), Roztoky u Jilemnice (směr Chlumec nad Cidlinou), Jilemnice (směr Rokytnice nad Jizerou).Kolejiště stanice zahrnuje 3 záhlaví (kunčické, roztocké, jilemnické), 2 zhlaví (kunčické, roztocké/jilemnické), 5 kolejí dopravních, 6 kolejí manipulačních (z toho 3 kusé). Na kolejiště stanice na kunčickém zhlaví bezprostředně navazuje kolej vlečky.

Záhlaví je kolej mezi vjezdovým návěstidlem a krajní výhybkou. Označuje se názvem sousední stanice, např. „kunčické záhlaví“.

Zhlaví je část kolejiště s výhybkami navazující bezprostředně na záhlaví stanice na straně jedné a na staniční koleje na straně druhé. Zhlaví se označuje názvem sousední stanice, např. „kunčické zhlaví“. Zhlaví pro směry Roztoky u Jilemnice a Jilemnice je společné, proto se označuje jako „roztocké/jilemnické zhlaví“.

Dopravní kolej je staniční kolej určená pro jízdu (vjezd, odjezd, průjezd) vlaků.

Manipulační kolej je staniční kolej určená pro manipulaci s vozidly (odstavení, nakládka, vykládka).

Kusá kolej je kolej, která není průběžná (průjezdná) a která je ukončena zpravidla zarážedlem.

Výhybek jednoduché konstrukce je ve stanici použito celkem 19. 8 výhybek je přestavováno ústředně ze stavědla St. 1, 6 výhybek ze stavědla St. 2, 5 výhybek se obsluhuje ručně.