Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Dvoukolejné kamenné klenuté mosty

Koleje roztockého a jilemnického záhlaví stanice jsou vedeny po železničním náspu, v němž jsou dva dvoukolejné kamenné klenuté mosty pro místní komunikace. Mosty byly vystavěny jako jednokolejné při stavbě železniční tratě Velký Osek - Trutnov-Poříčí. Při výstavbě místní dráhy Jilemnice - Rokytnice byly násep i mosty na severní straně rozšířeny pro druhou kolej. Severní strana náspu je v okolí mostů doplněna kamennou opěrnou zdí. Mosty i opěrná zeď jsou vystavěny z červeného pískovce, západní konec opěrné zdi je z betonu. Oba mosty jsou vzhledově i rozměrově téměř shodné.


Most v kilometru 88,491 tratě 040 a v kilometru 0,487 tratě 042


Most v kilometru 88,539 tratě 040 a v kilometru 0,439 tratě 042


Východní část opěrné zdi


Západní část opěrné zdi