Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Vodní jeřáby

Na každém zhlaví stanice se nachází jeden vodní jeřáb. Vodní jeřáb typu Spitzner je zařízení určené k rychlému doplňování vody do parních lokomotiv. Jeho výhodou bylo univerzální použití pro všechny řady lokomotiv, jednoduchá konstrukce a ochrana proti zamrzání vody ve stojanu. Ta byla vypuštěna samočinně při uzavření šoupátka v přívodním potrubí, v zimě proto stačilo izolovat jen tuto část, uloženou pod zemí ve zděné či betonové šachtě.


Vodní jeřáb na straně roztocko / jilemnického zhlaví


Vodní jeřáb na straně kunčického zhlaví