Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Železnicí okolo Krkonoš

Spolek Železniční historie Martinice v Krkonoších podporuje dostavbu tratě 042 z Rokytnice nad Jizerou do Kořenova. Dostavbou deset kilometrů dlouhého úseku by vznikl uzavřený okruh okolo Krkonoš, který by měl kladný dopad na turistiku v regionu, a to jak na české, tak i na polské straně.
Tento projekt podporují a kroky k realizaci podnikají také kraje a Svazek měst a obcí Krkonoše.
O propojení tratě mezi Rokytnicí nad Jizerou a Kořenovem usiloval již hrabě Jan Nepomuk František Harrach. Dokonce se začalo se stavebními pracemi, které však byly přerušeny propuknutím první světové války. Po jejím skončení již nikdy nedošlo k opětovnému zahájení prací a do dnešních dnů se po tehdejší stavební činnosti dochovaly jen nepatrné stopy v krajině. Příčinou mohl být i fakt, že největší zastánce a propagátor dostavby tratě, hrabě Jan Nepomuk František Harrach, zemřel v roce 1909 (2. listopadu 1828 Vídeň - 12. prosince 1909 Vídeň).
Velkým povzbuzením k uskutečnění tohoto plánu a především úspěšně realizovaným příkladem je znovuobnovení železničního provozu na úseku Harrachov - Jakuszyce - Szklarska Poreba. Tento znovuobnovený úsek železniční tratě se stal hojně využívaným cestujícími především v turistické sezoně, což se současně pozitivně projevilo i v okolí tratě.
Tento projekt zapadá do cíle spolku - udržet a podporovat rozvoj železnice v Krkonoších.


Plnou velikost mapy ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.