Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších vznikl dne 28. března 2015 ustavující schůzí. Dne 13. srpna 2015 došlo k zapsání do rejstříku spolků.
Spolek je nezávislým dobrovolným sdružením zájemců o železniční dopravu a její historický vývoj, zejména v oblasti západních Krkonoš. Cílem spolku je umožnit svým členům setkávání, odborný růst, výměnu informací, publikování poznatků a aktivní účast na studiu, ochraně a obnově staveb a zařízení souvisejících s železničním provozem, především se zaměřením na unikátní dochovaný soubor těchto staveb a zařízení v železniční stanici Martinice v Krkonoších.
Dalším cílem spolku je propagace stanice Martinice v Krkonoších a regionální dráhy Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou.
Spolek vyvíjí aktivní činnost, uspořádal v areálu stanice již mnoho železničních akcí, mezi největší patří návštěva Legiovlaku, oslava vyhlášení stanice kulturní památkou a oslava výročí 120 let lokálky Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou. Podrobnosti naleznete ve složce „Kronika“.
Dále se Spolku podařilo v budově železniční stanice Martinice v Krkonoších zřídit železniční muzeum a okolo areálu stanice zřídit naučnou stezku s devíti zastaveními s odborným výkladem. K obojímu naleznete podrobné informace v podsložkách ve složce „ O nás“.