Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Naučná stezka železniční stanice Martinice v Krkonoších

Jeden z hlavních cílů spolku - zřídit v okolí stanice naučnou stezku, která veřejnosti z bezpečné vzdálenosti přiblíží jednotlivé technické unikáty, tj. stavby a staniční zabezpečovací zařízení - se stal skutečností.

Dne 31. 8. 2019 byla stezka za účasti předsedy senátu pana Jaroslava Kubery a dalších vzácných hostů slavnostně odhalena.

Vzhled jednotlivých zastavení vznikl spoluprací s architektem doc. Ing. arch. Karlem Hájkem, Ph.D., z architektonického atelieru kARek (www.karek.eu). Mimo jiné se pan architekt podílel také na opravách v Železničním muzeu Lužná u Rakovníka.

Přijďte si prohlédnout naučnou stezku a železniční muzeum, které se nachází na stanici. Více o muzeu na samostatné záložce.

Při prohlídce areálu železniční stanice platí přísný zákaz vstupu do kolejiště!


Naučná stezka Nádraží Martinice má délku 1,3 kilometru a tvoří ji 9 zastavení, kde se dozvíte technické detaily a zajímavosti o nádražní budově a areálu železniční stanice. Každé ze zastavení má i malou hádanku pro dětské návštěvníky, která potěší i dospěláky. Jednotlivá zastavení mají tyto témata:
  1. Vítejte v Martinicích.
  2. Stavědlová věž.
  3. Vjezdová návěstidla.
  4. Mosty.
  5. Vodárna a závory.
  6. Odjezdová a seřaďovací návěstidla.
  7. Výpravní budova.
  8. Skladiště zboží a remíza pro lokomotivy.
  9. Strážní a stavědlový domek.


Zastavení číslo 5. Vodárna a závory


Návrh tabule naučné stezky od pana K. Hájka


Návrh tabule naučné stezky od pana K. Hájka

Náš spolek přistupoval k naučné stezce s velkou pečlivostí. Naši členové obešli jednotlivá zastavení s maketou tabule naučné stezky, aby bylo zvoleno co nejlepší umístění vzhledem k okolí a pozadí tabule.
Odkaz na naučnou stezku na Mapy.cz