Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Železniční přejezdy v obci Martinice v Krkonoších

V obci Martinice v Krkonoších se v současnosti nachází několik železničních přejezdů.

Na roztockém/jilemnickém zhlaví stanice je tříkolejný železniční přejezd. Jedná se o křížení místní komunikace IV. třídy se staničními kolejemi, které jsou přímým pokračováním traťových kolejí ve směru Roztoky u Jilemnice a Jilemnice, a s kusou manipulační kolejí. Přejezd je zabezpečen mechanickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením s předzváněčem „Trojlístek“. Závory se ovládají na požádání pomocí převodové skříně s klikou ze stavědla St. 2. Ovládání mechanických závor umožňuje tzv. „rychlozavírání“ v případě nebezpečí - po přestavení kličky na převodové skříni do tohoto režimu je přejezd uzavírán bez předzvánění a doba potřebná k uzavření přejezdu je tak zkrácena.


Mechanické závory s předzváněčem „Trojlístek“


Předzváněč „Trojlístek“


Převodová skříň s klikou

Na traťové koleji ve směru Roztoky u Jilemnice je mezi vjezdovým návěstidlem a předvěstí vjezdového návěstidla stanice Martinice v Krkonoších jednokolejný železniční přejezd. Jedná se o křížení silniční komunikace II. třídy s traťovou kolejí ve směru Roztoky u Jilemnice. Přejezd je zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami.


Železniční přejezd ve směru Roztoky u Jilemnice

Na traťové koleji ve směru Jilemnice je před vjezdovým návěstidlem stanice Martinice v Krkonoších jednokolejný železniční přejezd. Jedná se o křížení silniční komunikace III. třídy s traťovou kolejí ve směru Jilemnice. Přejezd není zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením.


Železniční přejezd ve směru Jilemnice před vjezdovým návěstidlem

Na traťové koleji ve směru Jilemnice je v km 1,433 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou jednokolejný železniční přejezd. Jedná se o křížení místní komunikace IV. třídy s traťovou kolejí ve směru Jilemnice. Přejezd není zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením.


Železniční přejezd ve směru Jilemnice v kilometru 1,433